Cloak-Pelerin

Günümüzde sosyal medya, bilinebilirliği öngören, takibi ve erişilebilirliği kolaylaştıran en önemli iletişim araçlarından biridir. Global Digital Statics araştırma şirketinin son verilerine göre sosyal medya kullanıcı sayısı 1.8 milyara ulaşmış bulunmaktadır. Aktif kullanıcı sayısının her yıl hızla arttığı göz önüne alındığında; bu ulaşılabilirliği kısıtlamak isteyen,  sahte hesaplarla belirli alanlarda kendilerini görünebilir kılan kullanıcı sayısı da aynı oranda artış göstermektedir. Bu artışla birlikte, sosyal ağların erişim imkanlarını değerlendirirken;  kendilerine ulaşımı engellemeye çalışan anonim kullanıcılar oluşmaktadır.  Oluşan bu anonim bireyler, kendini gizlemek isteyen sosyaller ile bir araya geldiğinde sosyal ancak antisosyal bir eğilim göstermektedir.

Bu kitlesel eğilim, Brian Moore ve Chris Baker adlı programcılar tarafından ciddiye alınarak  “ Cloak- Pelerin” adlı uygulamayı yaratmalarını sağlamıştır. Program, Foursquare ve Instagram hesaplarındaki haritalarda işaretlediğiniz tanıdıklarınızı, size yaklaştıklarında haber veriyor.  O an için karşılaşmak istemediğiniz insanlar sizin bulunduğunuz konumda ise uygulamayı bağladığınız hesaplardan bildirim almanızı sağlanarak, bir dikkat uyarısı gönderiliyor. “Cloak- Pelerin” kullanıcıları yorumları, saklanmak istenilen eski kız ve erkek arkadaşların yanı sıra olası düşmanlarla yaşanılacak tatsızlıkları engelleyebilmek üzerine başarılı bir uygulama olduğu yönünde. Henüz iPhone için kullanıma açık olan pelerin sistemi, sosyal ağ kullanıcısının kimlikleri ile bir paradoks yaşamasına da neden olacak gibi gözüküyor. Çünkü uygulama ile ‘antisosyal’ bir yaklaşımda bulunurken, sizin bu davranışı gerçekleştirebilmeniz içinde aktif bir sosyal medya ağınızın bulunması gerekiyor. Uygulamanın yaygınlaşması ile gözlenebilecek olan bu paradoks ‘sosyal’ kavramının,  ağ hesapları ve geliştirilen uygulamalar ile birlikte yeniden sorgulanabileceğinin sinyalleri veriyor.