İnovasyon Nedir?

İnovasyon kavramı, ilk bakışta ‘’yenilik’’ kavramını akla getirse de, bu tanım tam olarak doğru değildir. Oslo Kılavuzu’nda bu kavramın net bir tanımı bulunmaktadır ve kabaca, yeni veya belli özellikleri radikal bir şekilde değiştirilmiş girdinin, ticari bir çıktıya dönüşmesi olarak ifade edilmektedir. Radikal bir değişime uğrayan bu girdiler de, ürün(mal, hizmet), süreç, pazarlama yöntemi veya organizasyon […]

PolyFauna

Gelişen teknoloji, uygulamaların bireyler tarafından kişiselleştirilebilmesi için önemli bir arayış içerisine girmiş bulunmaktadır. Bilişim ağlarının özgürlüğü, bireylerin hakimiyet sınırlarını genişletmekte, kendilerinden bir parça bulmalarına fırsat sunmaktadır. Kullanıcılar, bulunan bu parçaları hayal dünyaları ile bütünleştirerek; kendi alanlarını keşfetmek niyetindedirler. Bu da bir grup kullanıcının, tüketici yaklaşımlarını diğer bir grubun da üretici izlenimleri taşıdığını göstermektedir. Dijital dünyanın […]