Mahpeyker Kösem Valide Sultan

Anastasya ismi ile Yunanistan’da doğan; Kösem Sultan, çok uzun senelerce Osmanlı Devletinin idaresinde rol almış ve kısa zamanda sarayda nüfuzu genişlemiştir. Sultan I.Ahmed’in eşi ve Hasekisi olan Kösem Sultan, Valide Sultan, Büyük Valide Sultan, Valide-i Muazzama olarak da anılırdı. Kösem Sultan vefat ettikten sonra da Valide-i Şehide olarak da anılmaya devam etmiştir.

28 yıl boyunca sürecek olan Valide Sultan’lığının başlangıcı; oğlu Sultan Dördüncü Murad’ın tahta geçmesi ile başlamıştır. Sultan dördüncü Murad, tahta 1623 yılında geçmiştir. Kösem Sultanın devleti idaresi senelerce sürmüştür. Sultan Dördüncü Murad tahta geçtiği zaman yaşı çok küçüktü dolayısıyla idareyi de eline alan Kösem Sultan olmuştur.

1640 senesi 8 şubat günü de tahta diğer oğlu İbrahim geçmiştir. Sultan İbrahim’in de tahta geçmesi ile, Valide Sultanın idaresi devam etmiştir. Sultan İbrahim tahta geçtikten sonra bir erkek evladı olmuştur. Sultan İbrahim’in bir ayaklanmada vefat etmesinden sonra ise, tahta geçen Kösem Sultanın 6 yaşındaki torunu olmuştur. Ancak torunu IV.Mehmet’in annesi ile , Kösem Sultan arasında anlaşmazlıklar yaşanmaya başlamıştır. Kösem Sultan bir gece dairesinde öldürülmüştür. Neredeyse yarım yüzyıl süren bir hakimiyeti bulunan Kösem Sultan, keskin zekası ve aklı ile tanınırdı. Yaptığı yardımlar ve hayırlar ile de nam salmış olan Valide Sultan, iyilik sever kişiliği ile tanınmış olup, hayır sever ve dindar kişiliği de bilinmektedir.