Pranayama

Günümüzde doğru nefes almanın bir çok hastalığı engellediğinin ve yaşam kalitesini arttırdığının fark edilmesiyle pek çok nefes eğitimi veren kurslar açılmaya başladı. Bu kurslarda belirli disiplinler tarafından geliştirilen nefes teknikleri ve bu tekniklerin nasıl uygulanacağı konusunda eğitimler verilmesi hedeflendi.  Yoganın önceliğini belirlediği bu kurslar, bir dönem yalnızca yoga felsefesi ile ilgilenenlerin dikkatini çekiyordu.  Ancak çağımızın […]

Cloak-Pelerin

Günümüzde sosyal medya, bilinebilirliği öngören, takibi ve erişilebilirliği kolaylaştıran en önemli iletişim araçlarından biridir. Global Digital Statics araştırma şirketinin son verilerine göre sosyal medya kullanıcı sayısı 1.8 milyara ulaşmış bulunmaktadır. Aktif kullanıcı sayısının her yıl hızla arttığı göz önüne alındığında; bu ulaşılabilirliği kısıtlamak isteyen,  sahte hesaplarla belirli alanlarda kendilerini görünebilir kılan kullanıcı sayısı da aynı […]

Yazılım Nedir?

Yazılım diğer bir değişle software, çeşitli konularda elektronik aletlerin birbirleriyle iletişimlerini sağlamak, verimliliğini arttırmak, gelişmesini sağlamak ve aletler arasında uyumu koordine etmek amacıyla özel bir dil ile oluşturulan makine komutlarıdır. Yazılımlar gerek program gerek de uygulama olarak kendini gösterebilirler.  Kullandığımız cep telefonları ve bilgisayarlarımızdaki işletim sistemleri, video izlemek için kurduğumuz programlar, iş hayatında müşteri takip […]